Leksikon: Ausvajs bite!

džumbus

Rusvaj s tradicijom. Srodan je džungli, a džungla je riječ s kojom džumbus metaforički i etimološki dijeli puno, a među ostalim dijeli i emfatički slog džu- za kojeg će se prije ili kasnije utvrditi da je indoeuropski korijen koji označava nešto izmiješano, zakomplicirano ili ispretumbano (džukela, đubre, đuture, džuboks… pa čak i iskrivljeno, džez).

Samo jedan komentar na džumbus

Kad ono...