Leksikon: Ausvajs bite!

erlav

Kada je nešto nepravilno, iskrivljeno, valovito umjesto da je pravilno i ravno, kažemo da je erlavo. Erlav može biti i čovjek ako se tako drži.

Samo jedan komentar na erlav

Kad ono...