Leksikon: Ausvajs bite!

fajront

Oznaka za kraj radnog vremena, strpljenja, uslužnosti i gostoljubivosti u birtijama,  kada bi svi gosti samo još jednu putnu. Odvija se u 5 neodređeno dugih faza:

  1. gasi se kafe-aparat
  2. obznani se: “Fajront!”
  3. gasi se muzika
  4. gase se svjetla
  5. vade se metle, partfiši i džogeri.

Od gostiju se očekuje da shvate da je krajnje vrijeme da se raziđu i idu kućama.
Zadnji gosti se više i ne smatraju gostima jer su se ožderali i prilično su drveni pa se najčešće iznose skupa s praznim flašama.

Samo jedan komentar na fajront

Kad ono...