Leksikon: Ausvajs bite!

felšast

Pridjev koji opisuje ono što odstupa od zamišljenog, željenog, idealnog stanja. Najčešće se odnosi na kružne presjeke i njihove nesavršenosti po barem jednoj dimenziji. Tako se kaže da je nekome felšast kotač na biciklu ili da je rođen takav da svaki put felšasto prereže lubenicu.

Kad ono...