Leksikon: Ausvajs bite!

frajla

Frajla je neudano žensko biće onog nezavidnog uzrasta kada se pitanje njene udaje nasumično, ali sve češće i sve nasumičnije počne pojavljivati u svakodnevnim razgovorima. Frajlama koje su rade udati se ovo spominjanje odgovara, a nekim drugim frajlama baš i ne.

Što iz otpora udaji, a što iz slabijeg poznavanja njemačkog jezika, ponašanje i aktivnosti ovih drugih frajli dali bi naslutiti kako riječ frajla dolazi od njemačke riječi frei — slobodno, opušteno pa čak i raspušteno. No uistinu, riječ frajla dolazi od njemačke riječi Fräulein i doslovno znači damica. I jednima i drugima je svojstveno cifrati se.

Frajla je i skraćeni naziv za staru frajlu.

Cirka 3 komentara na frajla

Kad ono...