Leksikon: Ausvajs bite!

frtalj

Četvrtina nečega.

Uglavnom četvrtina sata, to jest 15 minuta, a to je najmanja upotrebljiva količina vremena. Za izražavanje vremena, frtalj se koristi ovako:

Na pitanje “Koliko je sati?”, a sada je recimo šest sati i petnaest minuta, odgovaramo: frtalj sedam. S druge strane, ukoliko je na primjer devet sati i četrdeset i pet minuta, odgovorit ćemo trifrtalja deset.

Cirka 5 komentara na frtalj

Kad ono...