Leksikon: Ausvajs bite!

fugna

Fugna je ispuna između dva nečega što su postavljena jedno do drugog sa malim razmakom između. Fugna mora biti jednolika teksturom i širinom. Jednolika fugna je dobra fugna. Nejednolika fugna nije dobra fugna. Fugna između pločica je poznat primjer fugne i svih rizika vezanih uz fugne i postavljanje pločica.

Kad ono...