Leksikon: Ausvajs bite!

furtom

Često, skoro uvijek i jačeg intenziteta, mnogo, u izobilju. Ponekad stoji i samostalno, ali uglavnom se koristi kao modifikator ispred riječi koju modificira.

Samo jedan komentar na furtom

Kad ono...