Leksikon: Ausvajs bite!

Gazde,… gazde! Gaz-de!

Povik koji se, unatoč zvonima, portafonima i detektorima pokreta, još uvijek redovito koristi kao kurtoazna odstupnica pri dobronamjernom ulasku u dvorište s čijim vlasnikom još nismo u prisnim odnosima. Na ovaj se način najavljuje povredu teritorija i autogeno kompenzira nedoumica je li inhabitant eventualno malo lakši na jeziku, šakama ili oružju, odnosno posjeduje li možda psa sličnih socijalnih osobina.

 

Kad ono...