Leksikon: Ausvajs bite!

geranijum, geranija

Vrsta pelargonije mesnatih listova koji mirišu po strahu od kidanja cvijeća. …usko povezana sa dječakovim razvojem straha, krivnje i odgovornosti. Služi i kao biološki indikator za uzbunjivanje.

Kad ono...