Leksikon: Ausvajs bite!

gologlav

Osobina onoga kojemu nedostaje kapa na glavi, makar debela vunena.

Rado se koristi uz goloždrav kada se želi upozoriti na opasnosti izloženosti djece hladnoći, vjetru, suncu, vlazi i ostalim elementarnim uvjetima, ako ima još koji.

Samo jedan komentar na gologlav

Kad ono...