Leksikon: Ausvajs bite!

grá

Grah (genitiv: grā), narodni vatromet. Kao i ostalo glazbeno zrmenje iz porodice mahunarki (dvosupnice-lep(t)irnjače), konzumacija graha ljudsku probavu privremeno pretvara u jednostavno duhačko glazbalo. Nažalost, ljudsko tijelo na tom kraju nema pisak pa je vrlo teško definirati i kontrolirati tonalitet. Pritisak stoga oslobađamo nizom frekvencijski moduliranih niskotlačnih detonacija, a zavisno o društvenim okolnostima i akustičnim svojstvima pojedinca, frekvencija će modulirati od infrazvuka, preko čujnih frekvencija, do ultrazvuka.

Dodavanje redundantnog h je, valjda, ovu jednostavnu riječ učinilo nešto plemenitijom.

Cirka 8 komentara na grá

Kad ono...