Leksikon: Ausvajs bite!

grad, eksl

Kako mjeriti jakosti rakije i vina u alkoholu prema udjelu šećera u moštu/masulju? Mjeri se u amperu ili plastičnom buretu posebnim staklenim plovcima koji znaju ispasti iz kartonske ili plastične tube bez poklopca i razbiti se — pa živa iscuri po ciglama. Jednom uspješno izmjereni šećer se traži u tablici s temperaturama koje se isto očitaju na plovku, a sve kako bi unaprijed znali koliko će alkohola biti u proizvodu. Ako tablica ne valja kupuje se šećer prema matematičkoj formuli za željeni postotak alkohola i sipa u burad s moštom.

Eksle šećera treba podijeliti s 8 da bi se dobio udio alkohola u gotovom proizvodu. Gradi su već mjera za gotovi alkohol u rakiji i otprilike je broj na kartici na balonu rakije upola manji od koncentracije alkohola u %.

Koristi se u obliku:

Gost: “Kol’ko gradi gazda?”

Gazda: “23.”

Gost: “A je jaka!”

Gazda: “Je.”

Ako rakija ima previše gradi, tada se razblažuje destiliranom vodom. Ne da je bude više, nego da je bolja za piti. 21 do 22 gradi je najbolje.

Cirka 2 komentara na grad, eksl

  1. jelka napisao:

    Koristi se i kao mjera za evaluaciju mentalnog kapaciteta: “Lud je sto gradi.”

Kad ono...