Leksikon: Ausvajs bite!

is

Pristojna inačica psovke u kojoj se spominje Isus Krist. Pristojnost je postignuta kraćenjem. Koristi se kad se psuje pred drugima. Nasamo, puna verzija pruža više zadovoljštine.

Također, često se koristi namjesto još pitašitekako.
Npr. — A je bilo u disku u Samatovcima dobri butri, is!

Kad ono...