Leksikon: Ausvajs bite!

Samo jedan komentar na iskijati

  1. Dragan Obrenović napisao:

    Preterano ili učestalo kihanje neminovno vodi izbacivanju svih štetnih bacila i bakterija i vodi ozdravljenju. eventualno. ovaj glagol medjutim znači otkrivanje i najskrivenije tajne. obično pod pretnjama ili pod batinama

Kad ono...