Leksikon: Ausvajs bite!

iskolčiti

Nakon što se u mrtvim zimskim mjesecima u glavama glava obitelji naroje ambicije i zamisli što bi se moglo na proljeće, kad to proljeće konačno i dođe — na red dolazi prelazak s riječi na djela. Zimski deficit melatonina uglavnom se ocrtava kroz maglovite lelujave gabarite novih pušnica, šupa i garaža (a ponekad i kuća) s kojima će život u budućnosti biti nadasve uređeniji, uspješniji i lagodniji.

Kolčenje služi skiciranju na licu mesta u mjerilu 1:1. Alati koji osim sjekire pomažu kod kolčenja su metar, vaservagavinkl, štap i kanap. Potrebno je osigurati i dovoljno kolaca/kolja. Pravilnom primjenom određenih magijsko-empirijskih metoda na ove jednostavne predmete dolazimo do vrlo zadovoljavajućih vodilja za egzekuciju fiks-ideja. Ideja je da zabijeni kolci ocrtavaju karakteristične točke tlocrta, a špaga razvučena između njih željene nivoe i pravce gradivnih elemenata.

Osim u ovom kontekstu, kolčenje se još pojavljuje i u školama, iako sve rjeđe, kao reakcija na kolektivno neznanje ili nedisciplinu.

Kad ono...