Leksikon: Ausvajs bite!

ispolac

Ispolac je grabilica za vodu koja ima svrhu da njome izbacujemo (ispolcavamo) vodu koja se nakupila u čikli. Voda se u čikli nakuplja što zbog padalina, što zbog prodiranja između dasaka ili pak herojstva kapetana koji je htio impresionirati mačke pa se uputio čelom prema valovima iza belca.

Plovna karakteristika plovila obrnuto je proporcionalna količini vode u plovilu, stoga nam ispolac služi kako bismo taj omjer držali unutar poželjnih gabarita. Ispolac je najčešće napravljen dijagonalnim rezanjem plastičnog kanistra od motornog ulja Ina Delta 5. Dijagonalnim rezanjem dobit ćemo dio s dnom kanistra i dio s ručkom. Za ispolac koristimo dio s ručkom. Onaj drugi koristimo za držanje pregorenog ulja.

 

Samo jedan komentar na ispolac

Kad ono...