Leksikon: Opravili!

izdurati

Izdržati bez obzira na nedaće i zahtjeve ili dosadu.

Samo jedan komentar na izdurati

Kad ono...