Leksikon: Ausvajs bite!

jaram

Jaram je drveni sklop koji služi za po(d)jarmljivanje življa.

Iz povijesti je vidljivo kako je svaki stranac u ovim krajevima u ruksaku nosio instrumentarij od tri neizostavna predmeta: jaram, jednu čizmu i udžbenik vlastitog jezika. Kada tuđin stigne u Podunavlje, on izađe iz kanua, postavi šator na nogometnom igralištu, izvadi jaram i odmah ga aplicira na lokalni živalj kako bi ga po(d)jarmio. Tada na red dolaze čizma i udžbenik. Čizmom se oslanja o naš vrat dok nas po(d)učava deklinacijama i nepravilnim glagolima svog tuđinskog jezika. Nažalost, u takvim uvjetima gradivo se teško savladava. Uglavnom se samo stenje.

Neki jarmovi nam legnu nešto teže pa ih se rado prisjećamo, a neki ne. Kako-kad. Turski jaram je nominalno bio strašan jer su nas nemilosrdni Osmanlije prisiljavali da prilegnemo na otomanedivane, te su nas uz meze i turcizme ugnjetavali receptima za pekmez, kiseljeno povrće, sok od zove, ćufte i sarmice.

Izuzmemo li mađaronsku epizodu, austrougarski pristup ugnjetavanju puno nam je draži od ostalih. Uz hungarizme i germanizme, podmetnuli su nam ajzliban i pripadajuće mu stanice, urednije knjigovodstvo, katastar i organizirani sustav edukacije i zakona. Pustili su nas tako da se na sve to priviknemo i onda otišli. A mi smo bili mali i nismo znali sve to održavati. Pa je to sve propalo! I sad se samo sekiramo. Nemilosrdno i perfidno!

Nažalost, kada nismo pod jarmom, tada uglavnom civilizacijski stagniramo ili stišćemo undo za civilizacijske vrijednosti koje su nam jarmom nametnute. Dakle, jarmovi su isključivo uvozni. Naši nam nikada ne bi namakli jaram. Hvala im! Iako je i hrvatski poprilično težak za s(a)vladavanje.

Osim za po(d)jarmljivanje nas samih, jarmom se rado služimo i metaforički želimo li upregnuti tegleću stoku.

Cirka 2 komentara na jaram

Kad ono...