Leksikon: Ausvajs bite!

jašiti

Jašenje (nekoga) pretpostavlja dugotrajno i uporno verbalno dosađivanje bilo da se radi o nagovaranju, prigovaranju, nametanju stavova ili beskonačnoj bezveznoj priči o nekoj bezveznoj temi. Pretpostavlja da se dosađivani metaforički smatra — konjem. Takav oblik pretežito jednosmjerne komunikacije objekt relativno uspješno prekida opaskom: “De, prestani me jašit”. Subjekt tada najčešće shvaća da sve što je iznio objektu do njega ne dopire, da mu je to dapače glupavo i naporno i povlači se nadignuta nosa.

Kad ono...