Leksikon: Ausvajs bite!

jebogotac

Uzvik sa dva značenja. U oba slučaja oslanja se na teološki afirmativnu poziciju pantokreatora, tojest pretpostavlja kako je Bog uistinu Stvoritelj, otac svemu. U prvom značenju taj afirmativni stav je direktno izražen “Je, Bog — otac.”

Drugo značenje je profanije i zaziva kletvu “Jebo ga Otac!” u želji da se negira ili poništi onaj kojemu je kletva upućena i to iz najviših administrativnih krugova. “Otac” je, naime, Bog-Otac.

Samo jedan komentar na jebogotac

Kad ono...