Leksikon: Ausvajs bite!

Jedi, jedi, ko zna ka’ćeš opet!

Ovaj poticaj na jelo upućuje se gostu koji iz bilo kojeg razloga ne grabi onoliko koliko domaćin od njega očekuje. Tada ga se napola u šali podsjeća da izobilje nije vječno i da ga valja iskoristiti kad je već prilika.

Kad ono...