Leksikon: Ausvajs bite!

Samo jedan komentar na Jel ti ćaća staklar?

  1. pura napisao:

    Kada se neko nađe ipred vaše tačke vidnog fokusa vi mu kažete:„ Je li ti ćaća staklar? ” ili „ Nije ti ćaća staklar ”. Jer kada bi bio predpostavlja se da bi tada dotičnog napravio od stakla te vi biste još uvijek mogli vidjeti u ono što se gledali prije dolaska dotičnog. Želi se ukazati da određeni zaklanja vama pogled te na smiješan ili zloban način, zavisno od intonacije, ukazujete da se on ili ona pomaknu. Ovu frazu prati udarac, preferira se pivskom flašom u potiljak, ukoliko se dotični ne obazire na vaš zahtjev.

Kad ono...