Leksikon: Ausvajs bite!

kaca

1. ogromno bure bez poklopca kapaciteta od 600l nadalje, postavljeno uspravno, koje služi za pretakanje mošta i otakanje vina, a u međuvremenu kao spremište za tačke, motike, gumene čizme i lovište paucima. To dominantno bure ima čak i svoju vlastitu sobu — kacaru.

2. plastično bure, najčešće za kiseljenje kupusa. Ima poklopac s navojem odozgo i kamenčinu unutra. Nekad su najpopularnije varijante ovog bureta imale porijeklo u BASF-ovim i Bayerovim pogonima.

3. zaimača, šeflja, kutlača

 

Cirka 2 komentara na kaca

Kad ono...