Leksikon: Ausvajs bite!

kantar

Vaga s utežnom polugom. Vrlo često i rado primjećivana na pijacama. Izmjereni iznos mase da se korigirati diskretnim intervencijama nadlaktice u prostor. Za razliku od neprimjetnih intervencija nadlaktice, vrlo je zamijećena izreka: “Razumiješ se ko magarac u kantar!” To bi otprilike značilo: “Razumiješ se ko Mara u krivi kurac!”

Kad ono...