Leksikon: Ausvajs bite!

kao jaganjac božji

Po svemu sudeći, janjetina se u nebesima slabije jede pa jaganjci božji i nisu imali priliku razviti egzistencijalne sumnje koje bi im narušile san. Stoga, jaganjci iz tog kraja spavaju snom koji je postao mjera svim mirnim snovima. To se odrazilo i na njihov izgled pa su jaganjci božji i posebno bijele, izrazito meke te kuštrave vune. Ova vuna je posebno na cijeni, pogotovo u proizvodnji vestica.

Kad ono...