Leksikon: Opravili!

karnišna

Iskrivljenica njemačkog porijekla koja označava bilo kakvu pojavnost nosača za zavjesu.

Kad ono...