Leksikon: Ausvajs bite!

karnister

Kanistar, kanister. Manja jedinica za vino. Praktičnost ove posude za tekućine rano je prepoznata pa se u karnisterima, između ostalog, osim vina drže i benzin, ulje, nafta, voda, rakija i lož ulje.

Ukoliko tekućinu iz punog ka(r)nist(e)ra izlijevate naginjanjem istoga prema naprijed, prema otvoru, time ćete neupitno pokazati vlastitu nezrelost, a ukoliko to još radite u prisutnosti iskusnijih, budite sigurni da vam je to onda prvi i zadnji put da vam povjeravaju ovu zadaću. Ovakvo lijevanje dovodi samo do prolijevanja znatne količine tekućine, mokrih cipela i hlača uslijed klokotavog toka tekućine koji je nemoguće kontrolirati.

Majstori lijevaju postrance i tako osiguravaju gladak tok.

Kad ono...