Leksikon: Ausvajs bite!

kečiti se

Guziti se. Boraviti u sagnutom položaju guzicom postavljenom svima u prvi plan. Da bi se završilo u takvom položaju, potrebno se prvo nakečiti.

Postaviti se tako da je to svima vidljivo, a da pri tome i malo smeta. Neželjen se ubaciti u neko društvo ili proces. (Vidi: natofrčiti)

Kad ono...