Leksikon: Ausvajs bite!

keriti se

Dati si oduška, raskalašeno se ponašati. Proces kerenja odvija se preko mehanizma sagorijevanja alkohola. Da se keriš u svatovima, to je red — pogotovo ako si rod mladoženji ili mladoj, a najviše ako si kum ili stari svat. Ne smiješ biti k’o pokiso (pristojan i uglađen).
Kerenje kod muškaraca podrazumijeva orošeno čelo, uništavanje sakoa, često povikivanje ihaaaaaa!, nekoordinirane pokrete udovima, grljenje svega i svakoga i nemilo trošenje na muziku.
Žene se kere na način da se prvo hvataju pod ruke s drugim ženama, zatim s bilo kime osim pijanog pajde koji četveronoške grebe ispod stola, penju se po stolovima i uzvikuju ijuuuuu!

Kad ono...