Leksikon: Ausvajs bite!

kliker

Staklena, metalna, porculanska ili plastična kuglica za igranje.

Klikeri se nalaze i u glavi, a smanjivanjem broja klikera u glavi čovjek biva sve manje i manje normalan. S druge pak strane, vrlo je dobro imati kliker za nešto.

Kad ono...