Leksikon: Ausvajs bite!

ko da te krava žvakala

Sav si izgužvan, a to je u suprotnosti s doličan, fin, uštirkan i opeglan.”

Ovakva pojavnost nalikuje pojavnosti bilo čega što krava žvače. Jer — kravi je svojstveno preživati hranu kroz složen redoslijed prebacivanja već progutanoga natrag u usta, pa u neki drugi želudac, pa natrag, pa u treći…

Kad ono...