Leksikon: Ausvajs bite!

k’o prebita mačka

Opisuje kretanje ili napredovanje u nekom procesu uz puno muke. Naglasiti valja kako muka nije posljedica vanjskih već unutarnjih faktora osobe ili stvari koja se kreće na ovaj način.

Kad ono...