Leksikon: Ausvajs bite!

kokuruz

Usjev vrlo sličan kukuruzu koji se od kukuruza razlikuje jedino u neshvaćanju racionalnih pojmova: potražnja, isplativost smisao. Umjesto ta tri pojma uz kokuruz se vežu pojmovi: prinos, otkupka’će? 

Sličan par usjeva, sa sličnom filozofskom divergencijom su: šenica i pšenica.

Cirka 3 komentara na kokuruz

Kad ono...