Leksikon: Ausvajs bite!

komencija

Komendacija. Pakt o stavljanju na raspolaganje drugoj osobi. U Podunavlju je to tzv. dohrana — po cijeni vlastite imovine starija se osoba nekome prepusti na brigu i uzdržavanje. Prilikom takvih dogovora često se potpisuju ugovori pri kojima je za sigurnost starije osobe bitno paziti potpisuje li se ugovor o doživotnom ili pak dosmrtnom uzdržavanju. Mnoge su komencije završile trovanjem.

Kad ono...