Leksikon: Ausvajs bite!

konda, kanda

Isto što i kao da…, ali sa mnogo manje iskrene nemogućnosti prisjećanja, ali s puno više impliciranja nepoćudnosti one osobe koja se nesretno našla u takvoj rečenici. Ovo izgovaraju komšinice kada im je sve jasno. Sa jednim okom napola zatvorenim donjim kapkom (kako bi se jasnije indicirala napregnutost pri dedukciji) one tada kažu:

-Kanda je neko sinoć teturo po sokaku… A? Prijane? Oko dva.. i pet… a do dva i deset nije mogo ni ključeve nać pa se popišo u moju rundelu, a?

Kad ono...