Leksikon: Ausvajs bite!

košarati

Krivoloviti ribu na način sličan lutriji. Nasumičnim bacanjem kóšarabogaz ili rit želi se postići zarobljavanje ribe koju se potom na neviđeno izvlači golom rukom iz mutne vode. Rizici su zmije, leđna peraja grgeča i nervozne štuke. Šteta što na Dunavu nema električnih jegulja.

Samo jedan komentar na košarati

Kad ono...