Leksikon: Ausvajs bite!

kotlić

Metalni konični lonac blago konkavnog dna s preklopnom polukružnom ručkom za kuhanje na otvorenom — emajliran ili bakreni, gdje su bakreni daleko više na cijeni zbog boljeg transfera topline. U novije vrijeme pronalazimo i primjerke od rosfraja.

Instalacija kotlića zasniva se na kačenju drške o tanji lanac iznad jake vatre, za što se može iskoristiti horizontalna grana, greda, ukoso zaboden kolac ili sklopivi tronožac (nogari). Visina kotlića, a time i temperatura kuhanja, regulira se pažljivim odabirom karike o koju će se lanac podvezati kukom. Miješanje sadržaja izvodi se naglim naizmjeničnim okretanjem kotlića malo u jednu, pa u drugu stranu. Time se zapravo sprečava raspadanje sastojaka. Duhoviti majstori fiš paprikaša primijetili su kako je u fiš dobro ubaciti dva živa somića koji onda plivaju i miješaju ribu tako da se ne raspadne. “Bolji” tronošci opremljeni su ručicom na vrhu koja okreće kuku ili alku o koju je ovješen lanac, što je zapravo svojevrstan overkill i isključivo pitanje implicitnog prestiža.

Kotlić se primarno koristi za alkemiju fiš paprikaša i svih drugih verzija paprikašagulaša, a sekundarno i nerado za kuhanje kukuruza, ajvara, paradajza i sličnih manje viteških stvari. Ugrubo, smatra se da bi sve pošteno što se spravlja u kotliću trebalo biti dobro poduprto paprikom i/ili biberom.

Izuzetno bitan dio podunavske gastronomije, tako da ih svaka čestita kuća ima po nekoliko različitih vrsta i veličina. Ultimativni operater kotlića sjedi na gajbi piva u bijeloj rebrastoj potkošulji bez rukava marke Galeb i zelenoj Adidas trenirci, a na glavi nosi žuti šeširić PPK Kutjevo.

Kad ono...