Leksikon: Ausvajs bite!

kreč

Kreč je kamen mudraca. Pomoću njega staro se pretvara u novo.

Trem i vanjski zidovi obično su se krečili na godišnjoj ili dvogodišnjoj bazi i to u proljeće kad bi se smirile dosadne višednevne kiše. Koristi se još u građevini, pa za špricanje vinograda

Dobiva se žarenjem vapnenca u procesu u kojem nastaje živi kreč - kalcijev oksid, tvar koja se jako voli vezati s vodom pa se prije često koristila kao dezinficijens. Bacao se u bunare nakon dužeg nekorištenja ili kao sanacija kontaminacije mrtvom mačkom. Pri sahranjivanju u masovne grobnice, umrle su posipali prahom živog kreča. Jednako je prolazila i stoka na mrcilištima.

U burnom egzotermnom procesu vezivanja vode, potapanjem u bazene, dobiva se gašeni kreč - kalcijev hidroksid. Uglavnom se koristi za — krečenje, iako je danas istisnut nekim drugim rješenjima. Osim u tu svrhu, koristi se kao važan sastojak žbuke, dezinficijens i neutralizator kiselosti kod proizvodnje smjese plavog kamena i vode. Djecu su često hvatali in flagranti kako razljuskavaju višegodišnje slojeve fasada i grickaju ih gonjena mističnom potrebom za kalcijem i prestankom žgaravice uslijed kontinuirane zdrave prehrane.

Cirka 6 komentara na kreč

  1. Mirjana napisao:

    Krečna voda koristi se i za pripremu zimnice, primjerice šljiva, koje se prije kuhanja ogule i drže u krečnoj vodi 1 sat.

Kad ono...