Leksikon: Opravili!

krua ne traži

Fraza koja služi za opravdanje držanja beskorisnih predmeta u smislu “nek se nađe”.

Kad ono...