Leksikon: Ausvajs bite!

kuburiti

Riječ kuburiti u Podunavlju se nalazi u više faza nastanka, suočavanja i rješavanja problema. Znanstvena i empirijska spoznaja ove riječi prolazi kod svake osobe u Podunavlju neovisno o dobi kroz nekoliko faza:

  1. Faza izbora i definiranje problema – ako ćemo s nečim ili nekim kuburiti, često je to dio našeg vlastitog izbora, kojeg smo istog trenutka i definirali. Jedan od klasičnih primjera je upis u školu unatoč preporuci liječnika školske medicine, uzimanje starije i nemoćne osobe na komenciju, kupovina ili nasljeđivanje starije građevine s predivnim pogledom na ulicu ili šumu, otvaranje u startu iznimno profitabilne firme, ugodan i unaprijed pripremljen razgovor sa punicom, planiranje ljetovanja, poštivanje preporuke liječnika o obaveznoj dijeti i tome slično. Prilikom izbora koristimo najčešće riječ kuburiti kao npr: napravio sam ih (rodila sam ih) petero pa sad kuburim s njima; … kuburim s onom babom na komenciji…; kuburim s onim krovištem i vlagom otkako sam se upis’o u gruntovnom…; kuburim s komšijama oko međe… Nadalje, Definiranju problema s kojim kuburimo često biva potpomognuto riječima, mišljenjima i uputama uže i šire socijalne sredine u kojima prednjače manje ili više naklonjena rodbina, češće životni suputnik i neformalna skupina ispred trgovine ili diskonta pića, a rjeđe socijalna služba i porezna uprava.
  2. Faza analize problema često dolazi prekasno, ali u pravilu nakon proteka prvih mjesec dana. Osoba koja kuburi često je omamljena vlastitim uvjerenjem da okolina ima niži IQ, prepoznaje zlonamjerne ljude i pojave, čita horoskop i često priča sa sobom. Neki nezavisni stručnjaci bilježe simptome koji se pripisuju lakšim psihozama.
  3. Faza rješavanja problema s predmetom kuburenja je u pravilu impulzivna, intenzivna i beskompromisna. Ubrzo nakon primjene navedenih strategija uočavamo i prve posljedice takvog reagiranja, uglavnom zbog nesistematičnog pristupa u prethodnim fazama. Reakciju okoline, osoba iz Podunavlja ne shvaća ozbiljno sve do dolaska policije. Nekad se dogodi da rješavanju problema u bunilu shvatimo kako ima previše aktera, prijatelja, neprijatelja, institucija čije je jedino postojanje nama na štetu. Genetske i fizičke predispozicije podunavskog tipa u ovoj fazi često nisu olakotna okolnost u sudskom postupku.
  4. Faza provjere rješenja je kuburenje samo za sebe. Rijetko se pri tome vraćamo na prethodne faze. Uvjeravamo sebe kako je sve ispalo najbolje što je moglo. Introspekcija je strana, nepoznata riječ čudnog značenja.
  5. Tijekom kuburenja dolazi do niza nuspojava, od kojih su najčešće prostorno-vremenska dezorijentiranost. Uzroci u pravilu leže i kotrljaju se po podu, prazni, dok uzroci koji imaju čep, zakrčuju vidno polje ili radni prostor. Subjektivno se osjećamo adekvatnima, dok okolina ima svoje mišljenje koje je po svojoj prirodi bolesno, tendenciozno i nikome od koristi. Ostale nuspojave u procesu kuburenja se često prilažu u Povijest bolesti, ambulantni list ili se tiho daju do znanja stručnjaku sa stetoskopom.

Kad ono...