Leksikon: Ausvajs bite!

lagoditi

Vaditi utrobu. Prorezati trbuh ne bi li se pristupilo drobi kaže se razlagoditi. To je valjda stoga što u slučaju trbuhobolje ili nervoze ovakav zahvat na sebi život čini lagodnijim.

Cirka 2 komentara na lagoditi

Kad ono...