Leksikon: Ausvajs bite!

lemozina

Lemozina osigurava vjerniku mjesto u stadu. Ona je osobni zalog kakvoće vjere. Odabir valute osobna je stvar svakog vjernika, no za potrebe dnevne izmjere skupne kakvoće vjere u župi, izražava se u kunskoj protuvrijednosti po dnevnom tečaju HNB.

A, ta vrsta vjere je sramežljiva životinjica koja se dade izmamiti autoritativnim prijekorom i nametanjem kolektivne osude za ne-suučeništvo. Naprimjer:

… Nakon par uvodnih, Župnik prelazi na stvar:

-Krist je umio uputiti apostole na dobar ulov!
Ova rečenica je znak bubuljičavom ministrantu da se trgne iz karnalnih sanjarenja pa da se lati trometarske motke sa košaricom za lemozinu. Košaricu pažljivo gura pred svakog vjernika u crkvi i držat će je tamo doklegod se dotična ili dotični monetarno ne izrazi po pitanju vjere.

Inspiriran ritmom upadanja kovanica u košaricu, Župnik propovijeda divno. On nam govori o milosti Božijoj, On nam govori o Kraljevstvu mira, On nam govori o… Kadli nečista stanka u ritmu kapanja kovanica prekine Mu misao. On spušta pogled. Spušta pogled sa Nebeskih visina visoko, visoko iznad stropa crkve, pa preko vlažne mrlje na dupetu murala Svetog Mate, prateći nevidljivi prst Božiji pastirsko Mu oko u nevjerici pada… na Stipu u trećem redu.

-Stipa, Stipa, c, c, c… Pa zar i ti?

Jedino aritmija Stipinog srca odjekuje u crkvi. Pogledi sveta su koplja legionara. Stipa osjeća krivnju. Stipa osjeća pogled Onoga iz propovjedaonice, a Njegov pogled podsjeća Stipu na nepopunjenost kapaciteta smještaja Pakla. Stipa iz novčanika izvlači osobnu, umirovljeničku i slike kćeri, njih stavlja u džep, a novčanik tutne cakum-pak u košaricu. Ode penzijica.

Amen.

Samo jedan komentar na lemozina

  1. ivan Cicvarić napisao:

    O vjeri ima pravo govoriti samo vjernik, pa i o lemozini… Ovo što vi radite zove se đubretarenje, a čak ni Internet nije za ljude bez morala i karaktera… Oni koji su uvjereni da po svemu mogu kakati, zovu se govnari

Kad ono...