Leksikon: Ausvajs bite!

levat

Ženkama poželjni primjerak mužjaka kojeg krasi izvježbana društvena prijemčivost i laka krinka postojanosti kojima obrlati prvospomenute ženke te ih potom iskoristi kako mu milo.

Iz ženske perspektive, levat je onaj koji je izlevaćen i sklon tome da ga se izlevati.  A onaj koji ih je uspio obrlatiti — eh, za tog se koriste drugi izrazi, pogotovo ako im je bilo milo.

Levat” je stoga poslužio kao korijen glagola izlevatiti, to jest, nasamariti koga ili što. Češće koga nego što.

Kad ono...