Leksikon: Ausvajs bite!

levča

Zakrivljena poluga na drvenim zaprežnim kolima na koju su se kačile bočne stranice tovarnog prostora. Uporišta levči počivala su na završecima osovina. Dakle — četiri levče: dvije lijeve, a dvije desne — za lijevu i desnu stranicu. Možda se to moglo i elegantnije riješiti… Levče su na mjestu držale čivije.

U pop-kulturi levča je znala služiti za ono za što danas služi palica za baseball kad ne služi za baseball.

Samo jedan komentar na levča

Kad ono...