Leksikon: Ausvajs bite!

licna

Licna, često i fina licna je visoko cijenjena bakrena žica koja se iz nekog razloga mora koristiti za svu finiju elektriku i elektroniku. Upitan “a zašto?”, majstor koji zna promrmljat će nešto o Ohmovom zakonu. Majstor koji ne zna kaže: “E, to tako mora!”


Do licne dolazimo i kupovinom, ali češće se nabavlja kanibalizacijom starijih radio aparata i televizora.

Kad ono...