Leksikon: Ausvajs bite!

lonka, lona, nona

Dječja kahlica. Sjedenje na noni u pokušaju učenja drugog koraka na putu svladavanja samostalnog odnosa s vlastitim fiziološkim potrebama zagorčalo je djetinjstvo mnogoj djeci i majčinstvo svim majkama. Tu i tamo od šezdesetosme naovamo zagorčano je i poneko očinstvo.

Kad ono...