Leksikon: Ausvajs bite!

lotav

Neopeglan, neuredno odjeven, onaj kojemu visi mantil tri broja veći, naherenog sakoa i polurazvezane kravate. Lotavi mogu biti i odjevni predmeti i ljudi. Lotavi ljudi nose lotavu odjeću. Hlače su lotave ako su ulizanih nogavica, izgužvane i vise na pola guzice. Inspektor Colombo je bio lotav.

Kad ono...