Leksikon: Ausvajs bite!

maher

Majstor, rutiner. Maher je nenadmašiv u nečemu i time izaziva divljenje. Biti maherom znači uživati superlativnu društvenu privaćenost čiji se stupanj izračunava tako da se broj disciplina u kojima je netko maher kvadrira. Maheri su obično priznatiji kod epskih vještina, ali se može biti maher i u obrezivanju ruža.

Samo jedan komentar na maher

Kad ono...