Leksikon: Ausvajs bite!

mal neb’ rekla šta

Izgovara se: malnebreklašta! Granični slučaj između frazema i uzvika.

Kad ono...